Tämän päivän tietoyhteiskunnassa on tärkeää muistaa henkilökohtaisen kohtaamisen merkitys liiketoiminnassa. Messut ja kasvotusten tehtävä konsultointi tarjoavat mahdollisuuden vuorovaikutukseen, joka kasvattaa jokaisen osapuolen  liiketoimintamahdollisuuksia, osaamista ja tietotaitoa.

Edelte Oy tarjoaa asiakkailleen käytännön mahdollisuuksia liiketoiminnan avaamiseen ja edistämiseen kansainvälisillä markkinoilla.

Yrityksemme arvot ovat:

Yhteistyö -  Yhteistyössä asiakkaidemme sekä hyvien liiketoimintakumppaneidemme kanssa kehitämme ja toteutamme toimenpiteitä, joilla saavutamme parhaan lopputuloksen.

Avoimuus ja rehellisyys - Kaikki toiminta perustuu keskinäiseen luottamukseen. Vain tuntemalla asiakkamme, heidän tavoitteensa ja mahdollisuutensa, löydämme oikeat ratkaisut ja päädymme liiketoimintaa todella hyödyttäviin toimenpiteisiin.

Käytännönläheisyys ja tehokkuus - Toimintamme ei jää korulauseiden tasolle, vaan pyrimme löytämään asiakkaillemme konkreettista hyötyä ja käärimme hihat myös käytännön tasolla, jotta tähän päästään.